Portada > Què és un clúster

Què és un clúster

“Agrupament d’àtoms d’un mateix element, units entre ells per forces de valència o per forces residuals que mantenen la identitat del conjunt.” (QUÍM, Diccionari.cat)

“Els clústers representen un nou llenguatge, una nova forma de treballar que serveix essencialment per a millorar la competitivitat de les empreses mitjançant accions de reforç de la seva estratègia i per a millorar les condicions de l’entorn on competeixen”. (Joan Martí, Clústers. Estratègies guanyadores i treball en equip, ed. Entramat. // Joan Martí és director de desenvolupament de clústers a Acció)

“Un clúster es un grup d’empreses i institucions de suport concentrades en un territori que competeixen en un mateix negoci i que comparteixen característiques comunes i complementàries”. (Michael E. Porter, economista pioner en la teoria dels clústers)