Portada > Per què un clúster audiovisual a Catalunya?

Per què un clúster audiovisual a Catalunya?

El 2013, en plena crisi econòmica mundial, un grup d’empreses i institucions es van trobar per compartir les seves inquietuds sobre la situació del sector audiovisual a Catalunya. D’aquella trobada en va sortir un diagnòstic compartit (informe del sector) i la convicció que calia fer una passa endavant per adaptar-se a les necessitats i els canvis que vivia –i viu- el sector. Es creava, per primer vegada, un clúster audiovisual a Catalunya.

El diagnòstic i els reptes que es van identificar són els següents:

  1. La indústria audiovisual és cada cop més divers, així com les seves línies de negoci. Per això cal integrar les empreses de tota la cadena de valor del sector i establir noves sinèrgies.
  2. L’audiovisual es troba cada vegada en més àmbits i s’estén a altres sectors. Cal connectar i establir ponts. L’audiovisual és la clau de la comunicació actual.
  3. El sector es transforma. Cal innovar, buscar nous models de negoci.
  4. El talent emergent creix. Cal potenciar la col·laboració entre les institucions acadèmiques i la indústria, i establir canals de professionalització.
  5. L’audiovisual és una indústria intensiva amb mà d’obra molt qualificada i pot ser un motor de creixement de l’economia a Catalunya.
  6. L’audiovisual és global. Cal promoure l’obertura de tot el sector als mercats internacionals.