Portada > Qui som

Organització

Formen part del Clúster empreses i institucions de l’ampli espectre del sector audiovisual: producció, serveis de producció, postproducció, VFX, distribució, exhibició, operadors de ràdio i televisió, TIC audiovisual, telecomunicació, fotografia, realitat virtual, videojocs i publicitat.

Òrgans de govern. El principal òrgan de govern és l’assemblea de socis, que es reuneix de forma ordinària dos cops l’any. De l’assemblea en depèn la junta directiva, que es reuneix ordinàriament cada dos mesos.

 

Junta Directiva

 

miquel rutllant

junta

 

 

junta bona 2 12-06-18

Junta bona 3 12-06-18

Equip

4

Project Manager_ Gemma Peiró (1)

Composició. El Clúster el composen empreses associades. Per ser soci cal tenir activitat empresarial, sol·licitar-ho a la Junta directiva i abonar la quota anual corresponent, la qual depèn del nivell de facturació (veure socis).

A més, el Clúster manté acords de col·laboració amb diverses entitats econòmiques, socials, culturals i acadèmiques del país (veure col·laboradors)

El Clúster ostenta la vicepresidència de Barcelona Media Alliance, associació impulsada per Eurecat per fomentar projectes de innovació i recerca en l’àmbit dels mèdia. I forma part de la xarxa Clústers.cat que agrupa una trentena de clústers catalans.